Arrangementer

Ragdollklubben er for alle som interessere sig for ragdoll.

Menu
K
P

Generalforsamling

Dato
16-03-2019
Klokken
13.00

Mødet afholdes hos: Sognegården Chr. Lehns vej 5, 5270 Odense N – kl. 13.00, brug indgangen i venstre side af bygningen

 

 

Valg af dirigent

Godkendelse af dagsorden

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning  

Regnskab

Fastsættelse af årskontingent

Indkomne forslag

Valg i henhold til §6

På valg er:

Formand Dorthe Seierø (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Jesper Langkjær (genopstiller)

Valg af 2 suppleanter – bestyrelsen indstiller Tabita Kehlet og Anne Garhn Bendtsen

Valg af revisor – bestyrelsen indstiller Connie Rasmussen

Valg af revisorsuppleant

 

Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af GF

 

PS. HUSK at for at være stemmeberettiget skal man:

Have betalt kontingent for 2019 senest d. 10/1-19 og samtidig have været medlem i 2018

Have været medlem i mindst 3 måneder før GF’s afholdelse altså indmeldt senest d. 16/12-18

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne.

 

MVH

 

Bestyrelsen

« Back

Arrangementer 


Ragdollklubben Danmark afholder løbende arrangementer for medlemmerne. Det er vores mål at lave arrangementer af både faglig og social karakter med interesse for både kælekatsejere og opdrættere.
 

Fremtidige Arrangementer:

24-02-2019 Vaske præsentation
30-03-2019 Topkatte show
27-04-2019 FIP – Fup og Fakta med Susanne Wehnert

Tidligere Arrangementer:

01-06-2013 Bestyrelse møde
22-06-2013 Nr. Åby udstilling
07-07-2013 Bestyrelsmøde
15-09-2013 Bestyrelsmøde
09-03-2014 Generalforsamling ifb. med udstillingen i Strøby
09-03-2014 Topkat show 2013
05-04-2014 Fertilitet, drægtighed og fødsler V/ Marianne Seifert-Thorsen
11-04-2014 Ølsmagning
04-05-2014 Fotokursus hos Kattefotografen
23-08-2014 Sommer fest
04-10-2014 Katteudstilling for begyndere
29-11-2014 Julearrangment og fordrag (katteudstilling for begynder) på Sjælland
30-11-2014 Julearrangement Vest 2014
24-01-2015 Ragdoll Breedbis
24-02-2015 Pelspleje og vask V/Pit Stop
14-03-2015 Susanne Wehnert, formand for Jyrak og mangeårig sygdomskonsulent fortæller om de almindeligste sygdomme hos katte
21-03-2015 Generalforsamling.
02-04-2015 Påskefrokost hos DK Rags of Silk
26-07-2015 Killingenus og udvælgelse af killinger
22-08-2015 Sommerfest
10-09-2015 Dyrlægerne vil tale om generelle katte sygdomme og sympt. derpå
19-09-2015 Kend din konkurrent i den nye kategori 1
22-11-2015 Julehygge hos Østudvalget
28-11-2015 Julehygge hos Vestudvalget
01-12-2015 Felis Danica: Kend din konkurrent
30-01-2016 Snak om kontrakter med Jan og Charly
28-02-2016 Kattefotograf
03-04-2016 Kattefødsler
21-05-2016 World Ragdoll FIFe show 2016
26-11-2016 Julehygge i Holme Olstrup
31-05-2017 Sommerfest 2017