Aktiviteter

Ragdollklubben er for alle som interessere sig for ragdoll.

Menu
K
P

Aktiviteter

Ragdollklubben har oprette to aktivitetesudvalg, et vest for fyn og et øst for fyn.

Østsiden 
oest@ragdollklubben.dk

Susanne Bronke

Maiken Andres

 

Vestsiden
vest@ragdollklubben.dk

Simone Elmholt Jørgensen

Pernille Larsen

   

 

 

 

 

Læs mere: